خانه >> زندگي شاد >> خوشبختی یعنی قلب پدرت بتپد

خوشبختی یعنی قلب پدرت بتپد


پدرم تنها کسی است که باعث میشه بدون شک بفهمم فرشته ها هم میتوانند مرد باشند !
به سلامتی هرچی پدره !خدا را شکر که پدرم مهربانی و دوست داشتن را به من آموخت.
خدا را شکر که پدرم سخاوت و بزرگی رو به من آموخت.
خدایا را شکر که پدرم مسیر سر بلندی را به شیواترین روش به من آموخت.
خدایا را شکر که انسانی چون تو که قلبش سراسر بخشش وعشق است وهمیشه در کنارم است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *